Ja, PE3A BusinessAntropologi bruger cookies

Referencer – hør hvad kunderne siger om os

Gry Tange om fredags frokost hos Pernille Hjortkjær“Min chef og jeg havde i et lille år, gået og skruplet over, hvordan vi implementerer nye tiltag/arbejdsprocesser osv. da der i virksomheden var en usund indstilling til forandringer, og vi kæmpede nærmest med næb og klør for at ændre de andres vanetænkning og frygt for at få ideer og skabe nyt.

Så jeg besluttede at ansøge om en FredagsFrokost med Pernille. I løbet af frokosten fik jeg helt konkrete tips til at håndtere situationer og forskellige arketyper i virksomheden, og hvordan jeg bedst kan kommunikere. Tips og redskaber som jeg bruger dagligt med god effekt.”

Gry Tange
Projektleder hos Skoda Nørresundby

 

 

“Jeg haft fornøjelsen af at samarbejde med PE3A i forbindelse med en teambuildingsdag i Lokalbibliotekerne, hvor mine medarbejdere havde brug for en platform til skabe bedre samarbejde og dialog. Til trods for kort varsel formåede Pernille at rammesætte dagen og lave et program, der i høj grad matchede vores udfordringer.

Pernilles udgangspunkt var arbejdet med DISC profiler, der gav medarbejderne godt indblik og forståelse for egne og andres personlighedstyper og adfærdsmønstre. Med sit engagement og gode humør evnede hun at skabe tillidsfuld dialog på tværs af medarbejderne, så teamets muligheder og udfordringer blev lagt frem på bordet på en konstruktiv måde – ikke mindst når det gjaldt svære emner eller situationer, der gik tæt på den enkelte. I arbejdet fik hun alle med og fik skabt forståelse for, hvad det er vigtigt at arbejde videre med – enkeltvis og som team.  Det har givet os et godt afsæt til at komme videre, og jeg oplever tilbage i hverdagen, at der bliver arbejdet med meget af det udbytte vi fik med os. Ikke mindst har vi fået styrket relationerne i teamet. Min anbefaling af Pernille til andre går i høj grad på, at hun bringer hele sit varme væsen i spil samtidig med at hun sætter andre og udfordringen i centrum – hun arbejder med de store ører på, har øje for deltagernes behov, stikker næsen i sporet alt imens udfordrende og givende spørgsmål ligger hende lige på tungen og leder processen på rette vej, så vi som kunde kommer i mål. “

Mikkel Hartvig Haaning

Områdechef, LOKALBIBLIOTEKERNE

Aarhus Kommune www.aakb.dk

 

“VirksomhedsnetværkCabi havde booket PE3A og Pernille til at holde et oplæg om virksomhedskultur for vores medlemmer. Pernille gav en god introduktion til emnet og krydrede det med sine oplevelser fra andre virksomheder, hvor hun har været inde og hjælpe med at arbejde med kulturen. Pernilles oplæg var en fin start på dagen”

Signe Bloch-Krarup

Netværkskonsulent,
Cabi – bedre arbejde til flere

www.cabiweb.dk

 

 

 

Flemming Hedegaard om den opgave PE3A BusinessAntropologi har løst for Byggeri og Teknik

“Nu har vi kundernes udsagn lige foran os. Sort på hvidt. Det gør en kæmpe forskel internt. Vi kan ikke længere skubbe det til side. Nu er vi nødt til at handle. Vi er slet ikke i tvivl om, at PE3A Business Antroprologi var det helt rigtige valg for os.” Læs hele casen her.

Flemming Hedegaard

Direktør, Byggeri & Teknik

Flemming om Kundeundesøgelse

 

 

Pernille er ikke bange for at sætte tingene lidt på spidsen – og hendes skarpe tunge gør at hun med begejstring og energi giver kant til sine analyser.

“Pernille er ikke bange for at sætte tingene lidt på spidsen – og hendes skarpe tunge gør at hun med begejstring og energi giver kant til sine analyser. Og så er hun god til både på et strategisk og et operationelt niveau, altså til at få tingene fra strategien ned i konkrete indsatsområder.”

Henrik Galsgaard

Direktør, LandboThy

Henrik om Lej en udviklingschef


Da Jacob K. Hansen manglende sparring på højt niveau, ringede han til Pernille Hjortkjær. Et valg han ikke fortryder i dag. ”Jeg har jo den her vision for min virksomhed. Jeg ved godt inde i mit hoved, hvad det er, jeg vil. Pernille gik i kødet på mig, og fik mig til at stille skarpt på de væsentligste værdier. Det fokus i mit mindset gjorde mig endnu mere sikker i min retning.”Læs mere her

Jakob K. Hansen

Direktør, Brdr. K. Hansen

Jakob om DirektørBoost


Ole Rahbæk Pedersen fra Jyskal Landbrugsrådgivning om Den Coachende Rådgivningssamtale

“Nu har jeg endelig fået det redskab, som jeg har brug for, for at bruge alle de andre redskaber i værktøjskassen.”

Ole Rahbæk Pedersen

Revisor, Jysk Landbrugsrådgivning

Ole om Den Coachende Rådgivningssamtale


Kristian Goul - Kundereferencer - PE3A Business Antropologi“Pernille Hjortkjær hjalp os i Heden & Fjordens driftsøkonomiafdeling gennem et døgn med udviklingen af vores strategi. Vi aftalte på forhånd med Pernille, hvilket ”produkt” vi gerne ville ende ud med. På trods af det forholdsvis korte tidsrum, formåede Pernille at strukturere forløbet og løbende tilpasse det, således at vi nåede i mål.
Pernille er meget kompetent, tillidsvækkende og fortrolig, hvilket gav stor værdi i de input hun kom med gennem hele processen. Samtidig formåede hun at være den ”usynlige hånd”, således at det var afdelingens egne ønsker og ord der blev centrum.
Jeg kan varmt anbefale et samarbejde med Pernille Hjortkjær.”

Kristian Øhrberg Goul

Chefsekretær, Heden & Fjorden

Kristian om StrategiWorkshop


Torben Storgaard Jysk Landbrugsraadgivning“Jeg havde hørt meget positivt om kurset fra mine kollegaer, og når så ledelsen samtidig opfordrede os allesammen til at deltage, så var det jo svært at sige nej.
Det er vigtigt for mig, at mine kunder hele tiden får den bedste rådgivning. Derfor prioriterer jeg også, at udvikle mig som rådgiver. Da jeg tilmeldte Den Coachende Rådgivningssamtale var det derfor med et håb om, at få nye idéer til nye spørgeteknikker.
Jeg fik hvad jeg kom for – og lidt mere til. Underviserne var gode til at veksle mellem teori og praksis. Det var tydeligt, at de var godt inde i stoffet.
Kursets afvekslendes opbygning betød at vi hele tiden fik lov til at prøve vores nye værktøjer af i små grupper. Når vi selv kommer på banen, så sker der bare noget og vi lærer meget mere. Det tror jeg også var med til at løfte hele holdet, så der var god stemning, spørgelyst og gå-på-mod hele dagen.”

Torben Storgaard

Revisor, Jysk Landbrugsrådgivning

Torben om Den Coachende Rådgivningssamtale


Karsten Nielsen - Kundereferencer - PE3A Business Antropologi“Pernille er en fantastisk coach, det er både en fornøjelse og en udfordring at blive coachet af hende!
Pernille er virkelig god til at udpege de områder der har brug for særlig opmærksomhed, hun stiller de rigtige spørgsmål, så du finder svarene og løsningerne i dig selv.
Jeg kan varmt anbefale Pernille.”

Karsten Nielsen

Økonomikonsulent, Jysk Landbrugsrådgivning


Jens Mølgaard“Inden jeg kom i kontakt med Pernille havde jeg rigtig svært ved selv at finde løsningen, jeg havde nok ikke det fornødne “mod” til at tage fat om roden af problematikken. Jeg afprøvede Pernille som coach i en ledercirkel – det gav mig mod på mere.
Det særligt unikke ved Pernille er, at man straks opnår en fortrolighed ved hende. Pernille er positiv og siger tingene lige ud – og altid på en måde der er afbalanceret efter den enkelte.”

Jens Mølgaard

Administrationschef, Agri Nord

Jens om LederSalon


“I forbindelse med et strategiseminar anvendte vi Pernille som sparringspartner. Pernilles assistance bestod dels i at udfordre os på det strategiske plan samt dels at styre formidlingen på det operationelle plan. Seminaret forløb meget tilfredsstillende og Pernille kommunikere klart og tydeligt budskabet til de ca. 30 deltagere. Det er vores opfattelse, at udbyttet af seminaret har været givtigt for vores virksomhed.”

Morten Ballum Lind Birkebæk

Statsautoriseret revisor, partner, Aros Revision

Morten Ballum om Strategi Workshop

 


“Jeg har brugt Pernilles kompetencer i flere omgange. Bl.a. Til at kick-starte en proces i min afdeling, hvor jeg havde brug for at få medarbejderne til at tænke og arbejde på nye måder. Pernille er en indlevende og engageret person, der formår at få alle, også de skeptiske medarbejdere med på en positiv og anerkendende måde. Samtidig er Pernille rigtig god til at styre processen på en måde, hvor vi som deltagere føler os trygge, samtidig med at det output vi får 100% er vores eget. Jeg oplever simpelthen en stor grad af genkendelighed i det output, vi står med efter sådan et par dage. Samtidig er Pernille rigtig god til at “tvinge” os til at lave handlingsplaner og til at have fokus på opfølgningen, så vi rent faktisk rykker os og ikke bare “glemmer” det, vi lovede hinanden på workshoppen. Det er et kæmpeplus der virkelig skaber resultater i den efterfølgende proces. Jeg oplever Pernille som en meget professionel samarbejdspartner, der altid er velforberedt og som har en god forståelse for og engagement i, os som virksomhed. f.eks. kommer Pernille også gerne med proaktive ideer til fremtidige samarbejder, der passer godt ind i de tanker, vi i forvejen arbejder med. Det er fantastisk at have en samarbejdspartner, der på den måde arbejder for os, ikke bare under selve opgaven, men som en naturlig del af hendes mindset. Jeg vil til enhver tid bruge Pernille, når min virksomhed og team igen har brug for hjælp til forandringer, innovation og uddannelse.”

Hans Peter Bay

Udviklingsdirektør, Heden & Fjorden

Hans Peter om Strategi Workshop

 


Dennis Andreas, Økonomirådgiver i Centrovice, fortæller om sine oplevelser med Pernille Hjortkjlær som kususholderUnder kurset oplever jeg Pernille som en nærværende, engageret person og en person, der er god til at motivere folk igennem hele kurset. Det gør at folk er mere på og deltager mere aktivt i kurset. Pernille udviser en god og bred faglig viden, samt inddrager og bidrager med sine egne erfaringer igennem kurset, det skaber en god troværdighed til kursisterne. Det at Pernille virkelig selv har haft fingrene nede i ”dejen” og ikke ”kun” har tillært sig viden igennem en teoretisk uddannelse, giver en slags respekt /accept fra kursisterne. Det gør samtidig også, at Pernille er virkelig god til at kombinere teori og praksis på en let og forståelig måde, så vi andre kan forstå det.

Derudover er hun god til, at inddrage kursisterne med deres forskellige erfaringer, hvilket skaber en god dialog og debat gennem kurset. Dette gør også, at Pernille får kursisterne til at reflektere over tingene, og det er de ting man vil kunne huske.

Til sidst er Pernille jo en dejlig person med godt humør og god humor, dette skaber en behagelig og god stemning gennem kurset og gør, at folk gerne vil se hende igen.”

Dennis Andreasen

Økonomirådgiver,Centrovice


Zemanta Related Posts Thumbnail“Gennem kurset har jeg oplevet Pernille som en særdeles engageret underviser, der gennem en særdeles kompetent og motiverende undervisning får alle deltagere til at deltage aktivt i forløbet. Pernille er god til at inddrage alle aspekter og dine egne erfaringer, således at det giver et rigtig retvisende billede af mange af de dagligdags situationer, vi som rådgivere oplever i vores arbejde. Pernille har ved, at vi selv prøver at optræde som den der modtager rådgivning, givet en rigtig god indlevelse i, hvordan det er at sidde i denne stol. Det er min klare opfattelse, at et sådant forløb bevirker, at man i rådgivningen bliver mere målrettet og vedholdende til at nå helt ind til sagens kerne, og dermed virkelig kan rykke i sin rådgivning, og derigennem skabe de ønskede resultater og fremgang, for de landmænd, vi rådgiver. Vi kender alle udtalelsen ”det har vi sagt de sidste 5 år, og det har ikke hjulpet” . Er der ikke en hel del, der også peger på os selv ? Jeg kan helt uden forbehold anbefale, at alle rådgivere uanset anciennitet deltager i Pernilles kursus.”>

Peter Eskildsen

Driftsøkonom, Jysk Landbrugsrådgivning

Peter om Den coachende rådgivningssamtale

Husk at like artiklen:

Del artikel med dit netværk, så flere kan få gavn af vores viden:

Marselis Tværvej 4 | DK-8000 Aarhus | Telefon: +45 23 36 17 21 | Mail: info@pe3a.dk | CVR: 34136270

Handelsbetingelser | Forretningsbetingelser © Copyright 2015 PE3A

Har du fået din GRATIS GUIDE?
Close

Nu kan du - helt gratis - få min e-bog:

"Sådan spotter du jeres VIRKSOMHEDSKULTUR"

 

Vi sender dig samtidig vores nyhedsbrev, hvor du får endnu mere viden direkte i indbakken.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close