Sådan får du en stress-fri virksomhedskultur på arbejdspladsen

Sidste sommer blev jeg interviewet til bladet Helse. Vi skulle snakke om, hvordan man bedst muligt gør sig ferieklar. Journalisten havde opsnappet, at vi i PE3A BusinessAntropologi er optagede af, hvordan du gør, hvis du gerne vil gå stress-fri på sommerferie. Journalisten ville selvfølgelig gerne høre, hvordan det mon kunne lade sig gøre – altså hvilke fif det er vi har i ærmet. Du kan læse artiklen her
 

En stress-fri virksomhedskultur er et ledelsesansvar

Endnu en gang faldt snakken på, hvordan vi får skabt en god virksomhedskultur, hvor vi både har plads til at medarbejdere og ledere performer godt og effektivt, når de er på arbejde – og holder fri og får tanket effektivt op, når de, ja, holder fri. Vi talte meget om, at det er et delt ansvar, altså at vi både selv som medarbejdere kan gøre meget, men at det også i høj grad er en ledelsesmæssig opgave at sikre at der er en sund, stress-fri kultur i virksomheden.
Sådan en virksomhedskultur, hvor det er have stress mere er undtagelsen end det er normen. 
 
Desværre er det rigtig tit omvendt. Altså at det er mere reglen end undtagelsen at medarbejderne har stress. Eller ihvertfald er lidt stressede. Nogle gange fordi mange mennesker forveksler det at have travlt med at være stresset. Men desværre også fordi det en del steder er blevet ret normalt at have medarbejdere der er sygemeldte med stress. Vel at mærke uden at ledelsen ser det som et decideret organisatorisk problem. 

Men det er det!
 

Det er aldrig den enkeltes ansvar at få stress

Heller ikke selvom stress tit kommer som en kombination af pres på mange forskellige parametre. Økonomi, kærlighedsliv, karriere, børn etc. Det er næppe nogen overraskelse, at der netop er mange i kategorien “børnefamilie” der er i faren for at gå ned med stress. Fordi der er meget pres på, når den der er børn i familien. 
 
Men lige præcis derfor, er du som leder eller kollega nødt til at blande dig, nødt til at reagere, hvis du oplever, at en af dine medarbejdere eller kolleger virker udbrændt. Virker som om vedkommende er ved at brænde ud. For det er oftest dig der er allertættest på, der rent faktisk kan se, at det er det, der er ved at ske. At personen på den anden side af skrivebordet er presset. Stresset. Forjaget. At der er længere mellem smilene end normalt. At personen virker demotiveret. Ukoncentreret. Nervøs. Træt. Eller overgearet. Begyndende stress har mange forskellige ansigter. Uanset hvilken side af stress, du ser, så skal du reagere. 

Fordi det er et virksomhedsansvar at få skabt en kultur, et miljø hvor I kærer jer om hinanden. Hvor I tager ansvar for hinanden og jeres trivsel. Hvor I passer på hinanden. 
 

Når virksomheden vokser forsvinder ansvaret for virksomhedskulturen nemt

I mindre virksomheder er det tit ret naturligt, at medarbejderne tager vare på hinanden. Det er de simpelthen nødt til. For hvis kollegaen er syg eller arbejder lidt nedsat i en periode, så kan alle mærke det. For så flytter opgaverne rundt. Så fordeler presset sig til resten af teamet. 
 
Sådan er det ikke nødvendigvis når virksomheden vokser. For så er det ikke givet, at teamet er så tæt forbundne at de mærker presset. Måske er der flere der kan tage af for presset. Flere medarbejdere eller kolleger opgaverne kan fordeles på.  Det er jo umiddelbart godt. Alligevel er der en fare for, at det betyder, at vi ikke mærker, når vores nærmeste kollega eller medarbejder er ved at bryde sammen. Fordi presset tages mere af. Fordi flere skuldre bærer byrden. 
 
Og hvis ikke du opdager det som chef eller kollega – eller endnu værre hvis du ser det men ikke reagerer fordi “systemet”, organisationen, resten af virksomheden automatisk tager fra, ja, så er det du er godt på vej til at skabe en stress-accepterende virksomhedskultur. En virksomhedskultur, hvor stress er en naturlig del af jeres hverdag. Hvor det ikke er unaturligt at en eller flere medarbejdere løbende er sygemeldte med stress. 
 
For stress kan på sigt være voldsomt socialt invaliderende. Fordi stressede personer undgår kontakt med andre mennesker. Og derfor hurtigt lukker sig ude af de sociale sammenhænge de er en del af. Og dermed er de godt i gang med at risikere også at udvikle en depression og en negativ spiral er i gang. Den spiral må vi aldrig som ledere være med til at skubbe på, bare fordi vi ikke tør tage fat i en medarbejder, der er på vej ned. 
 
Heller ikke selvom det kan virke mest bekvemt. For kun de færreste af os holder af at tale om den slags ting. Den svære samtale. Den vanskelige samtale. Det er ikke uden grund, at der bliver holdt rigtig mange kurser for ledere i netop at kunne tage den slags samtaler. Ikke blot de samtaler, hvor vi af den ene eller anden grund skal opsige en medarbejder. Men også de samtaler, hvor vi skal have en medarbejder i dialog om, at vedkommende virker stresset. At vi har set, at medarbejderen er stresset. Og at vi er klar til at hjælpe. 

 
Hvad skal du gøre som leder for at få en stress-fri virksomhedskultur på din arbejdsplads?

For det første skal du beslutte dig for, at du ikke vil acceptere, at stress er det tabu som ingen taler om
 
For det andet skal du finde ud af, hvad det er der stresser dine medarbejdere. Det gør du ved at spørge dine medarbejdere og kolleger om, hvad det er for ting i jeres hverdag der presser dem. Er det jeres faste mødetider? Jeres indtjeningskrav? De uskrevne forventninger om at man altid skal arbejde over? De uskrevne forventninger om at medarbejdernes skal deltage i arrangementer efter arbejde? F.eks. med kunderne? Eller kollegerne i bowlinghallen? At I kun har fem ugers ferie om året? At I ikke er positivt indstillede overfor medarbejdere der ønsker at gå på barsel? På nedsat tid? Etc. De ting der stresser medarbejderne kan være vidt vidt forskellige. Og det er vigtigt at du som leder lytter. Fordomsfrit. Til alt det der kommer fra dem. Uanset om du helt forstår hvad det er de mener. Eller hvorfor det er et problem. For du kan være sikker på, at når de siger det sådan, så er det fordi det er vigtigt for dem. Ellers ville de ikke komme med frem med det. 
 
Når du har fundet ud af, hvor I har nogle stressende arbejdsvilkår i virksomheden, så skal du lave en plan for, hvordan I i fremtiden undgår, at de ting stresser. Meget af det kan du gøre ved at træffe nye beslutninger om nogle af jeres regler. Måske er det ikke sikkert at det altid giver mening at alle medarbejder skal arbejde fra 8-16? Eller at alle medarbejdere skal tjene lige meget? Måske er det ikke godt at der altid sidder nogle og arbejder på kontoret efter “lukketid”? Etc etc. Måske kan du faktisk lave konkrete mål for alle de uskrevne forventninger, så de ikke længere er uskrevne men faktisk skrevne konkrete mål for den enkelte medarbejder. For så ved alle, hvad det præcist er du og medarbejderen forventer af hinanden. 
 
Når planen er på plads, så er det på tide at begynde at kommunikere. Fortælle. Italesætte. Igen og igen. Jeg plejer at sige til de ledere jeg har i sparringsforløb, at de skal kommunikere det samme budskab mindst fem gange inden den siver helt ind. Inden de har alle medarbejdere med. For det er vigtigt at din fortælling kommer ud. Så alle i virksomheden ved, at du ikke vil acceptere en stresset arbejdsplads. At jeres virksomhedskultur fremover skal være stress-fri.
 
Og det er ikke gjort med fortælligen. For selvom fortællingen er meget vigtig, så er det at være leder fuldstændig det samme som at være forældre: Dine medarbejdere gør ikke som du beder dem om, de gør hvad de ser du gør. 
Så hvis du altid sidder og arbejder over, så kan du være sikker på, at de gør det samme. Hvis du altid selv møder kl. 7.30 så kan du være sikker på, at dine medarbejdere automatisk forsøger at rette ind efter det. Uanset om der står i personalebogen, at det er ok at møde senere. 
 
Så hvis du for alvor vil ændre arbejdsmiljøet, så må du starte med din egen adfærd for adfærd skaber virksomhedskultur. 
 
Lad folk udenfor din virksomhed se på din virksomhedskultur

Hvad kan vi lære om virksomhedskultur af en brite?

En brite kom til Danmark og lærte om Disney-sex og benhård ærlighed

Overskriften fangede mig forleden, da jeg scrollede nyheder på telefonen. Artiklen handler om den britiske journalist Helen Russel, der har boet i Jylland i et par år og nu kan berette om, hvilke forskelle der er på britisk og dansk kultur. Du kan læse hele artiklen her.

Russel konstaterer blandt andet, at danske forældre benytter fredagens Disney-time til at dyrke sex i!

Om dette og meget andet har Russel løbende sendt klummer hjem til The Telegraph – klummer hun nu har samlet i en hel bog, hvori hun “jagter”  forklaringen på, hvorfor danskerne de senest år figurerer på listen over verdens lykkeligste folkefærd. Jeg har tænkt mig at få fingre i bogen – og det kan du også lige her

 

Når briten kigger på os bliver vi bevidste om vores kultur

Russels betragtninger er interessante, fordi de giver os muligheden for at se os selv lidt udefra. For når vi til daglig går rundt blandt hinanden tænker vi ikke altid særlig meget over, hvad vi gør, hvorfor vi gør det vi gør, eller på at det for andre, der ikke er vant til at bo i Danmark kan virke underligt. 

Og det er nemlig lige præcis det kultur kan og gør. Opsætter uskrevne såvel som skrevne regler for hvordan vi opfører os i forskellige sammenhænge. Og det er netop når nogle udefrakommende fortæller os om, hvad de ser og oplever – eller når de overtræder nogle af vores kulturelle regler og kodekser, at vi selv mærker den kulturelle ramme.

Ellers er det næppe noget vi lægger mærke til. 

Sådan er det også med virksomhedskultur. Du kan læse meget mere, om hvad det er i det her blogindlæg

Som vanedyr bliver vi kulturelt blinde

Vi bliver nemlig helt utrolig hurtigt kulturelt blinde. Især hvis vi går i vores vante miljø med samme typer mennesker som os selv. Og mennesker er vanedyr. Helt ufatteligt meget endda. Forskere undersøger fortsat hvor meget af vores gøren og laden der er styret af vanerne. Men de er helt enige om, at vanerne faktisk er til stor gavn for os i mange henseender.

For vaner er en ren og skær en biologisk mekanisme, der gør at vi sparer på energien.

Vaner gør os altså i stand til at udføre rigtig mange ting hver dag, uden at vi behøver at tænke over dem. Tænk blot på hvis du hver morgen skulle overveje at stå op, tage tøj på, spise morgenmad og tage på arbejde.

Så ville du hurtigt bruge rigtig meget tankekapacitet på de ting alene. Men fordi du sikkert har en morgenrutine og nogle morgenvaner, så sparer din krop og hjerne en hel del energi. Og det er rigtig smart i mange sammenhænge. Hvis du vil læse mere om vanernes fortræffeligheder i forhold til at holde din dagligdag kørende, så læs med her

Men når vi taler om kultur er det knap så smart. 

Vi har brug for britens betragtninger, så vi kan blive kulturelt vågne igen

Og det er lige præcis derfor vi har brug for andres øjne til at se alt det vi er blevet kulturelt blinde for. For at Helen Russel og andre beskriver det de ser, når de kommer ind i vores kultur. Uanset om det er helt generelt på den nationale scene der hedder Danmark, eller om det er i virksomhedssammenhæng. 

Det er også derfor jeg altid anbefaler virksomhedsejere, at bruge en række kneb til at holde sig skarpe på den virksomhedskultur, der er i virksomheden:

Et af dem er at sørge for, at alle medarbejdere løbende kommer ud i andre typer af virksomheder enten i form af efteruddannelse, netværk eller i forbindelse med deciderede arbejdsopgaver.

Et andet er at udstyre alle nye medarbejdere med en notesbog, som de de første tre måneder er forpligtede til at skrive alle deres observationer nede i.

En tredie mulighed er at med jævne mellemrum at give studerende eller anden ekstern arbejdskraft Sådan spotter du jeres virksomhedskultur - PE3A BusinessAntropologimuligheden for at arbejde i virksomheden mod at de giver deres ærlige feedback om hvad det er de ser. 

Og derudover anbefaler jeg, at alle ledere og medarbejdere sørger for at træne den kulturelle muskel, så de løbende kan spotte hvor virksomhedskulturen bevæger sig henad og hurtigt kan sætte ind, hvis noget ikke er som det skal være.

Derfor har jeg lavet en GRATIS guide i at spotte virksomhedskulturen.

Du henter den lige her 

Pernille Hjortkjær | PE3A Business Antropologi

Hvorfor er virksomhedskultur vigtig?

Hvorfor er virksomhedskultur egentlig så vigtigt? Jeg får rigtig tit spørgsmål om virksomhedskultur. Og faktisk er det ikke så overraskende at folk indimellem stiller netop det spørgsmål.

I hvertfald ikke, når jeg ser på, hvor lidt ledere tit er bevidste om, hvor meget virksomhedskulturen faktisk betyder for medarbejdernes arbejdsglæde, engagement og attitude overfor kunder og samarbejdspartnere. Og hvor meget netop de tre ting betyder for det image virksomheden eller organisationen har blandt kunder og samarbejdspartnere.

Hallo leder – du er rollemodel!

At lede en virksomhed er præcis det samme som at opdrage børn!

Dine medarbejdere gør som du som leder gør. Og det er den adfærd, der skaber virksomhedskulturen.

Går du stille og roligt rundt, får du en stille og rolig kultur. Hopper og springer du fyldt af energi, får du medarbejdere der gør det samme. Går du formelt klædt, vil du se, at dine medarbejdere gør det samme.

Går du derimod mere uformelt klædt vil du se, at medarbejderne løsner slipset lidt – eller helt smider det.

Og hvorfor er det så vigtigt?

Virksomhedskulturen er nøglen til om I lykkes med strategien

Det er det, fordi virksomhedskulturen er afgørende for, om I kan lykkes med at føre den strategi I har ud i livet. Altså for hvordan I får implementeret strategien.

Især når strategien – og det gør strategier indimellem – kalder på en forandring i organisationen.

Så er det nemlig afgørende, at du har medarbejdere, der rent faktisk evner at gå nye veje.

Og så dur det altså ikke, hvis dem du har ansat primært foretrækker status quo.

For så bliver forandringen og den nye strategiske vej virkelig voldsomt udfordrende for dem. Og det fører meget nemt til en følelse af utilstrækkelighed hos medarbejderne. Og utilstrækkelighed er blandt andet det der fører til stress. Og så har I hele balladen.

En mangfoldig ledergruppe er alfaomega

Det er faktisk også derfor en mangfoldig ledergruppe er så essentiel. Fordi I dermed kan repræsentere forskellige værdisæt og holdninger i virksomheden. På den måde kan I tiltrække – og ikke mindst fastholde – mange forskellige typer af medarbejdere.

For de medarbejdere der siger jatak til et job hos dig – og ikke mindst, dem der vælger at blive i lang tid i din virksomhed er netop dem, der passer godt ind i jeres virksomhed.

Og hvis du kun har én type i din ledergruppe – måske endda primært dem der ligner dig selv mest – så risikerer du primært at få dem der er nøjagtigt som dig selv. Og de er helt sikkert gode til en række ting. Men der er – hånden på hjertet – garanteret også ting de ikke er særligt gode til.

Måske er de analytisk knivskarpe, men mangler empati og evne til dygtig medarbejderhåndtering? Eller også er det lige modsat, at de er rigtig dygtige til at tage hånd om medarbejderne, men til gengæld er knap så analytisk skarpe?

Uanset hvad, så er det sikkert, at hvis du gerne vil have flere af en anden type medarbejdere end dem du aktuelt har – og der ikke kommer mange ansøgninger fra netop den slags potentielle medarbejdere, så er det nok fordi jeres virksomhedskultur ikke har image, der tiltrækker netop den type medarbejdere. Og det skaber du ikke bare lige sådan. Det kræver lidt længere tid.

Men der er en helt række konkrete ting du selv kan gøre. At begynde at være bevidst om, hvilken virksomhedskultur din virksomhed har, er det første skridt. 

Så hvorfor er virksomhedskultur vigtig at beskæftige sig med?

Buttom line: Virksomhedskulturen er vigtig:

  • hvis du vil have et stærkt brand og image blandt dine kunder
  • hvis du vil have glade, tilfredse og effektive medarbejdere
  • hvis du vil lykkes med at få medarbejderne med på den strategiske retning, du sætter
  • hvis du vil ændre virksomheden både i størrelse, form og “DNA”

Rigtig god fornøjelse med at skabe netop den virksomhedskultur, du drømmer om!

Hvad er virksomhedskultur?

Uanset hvor uhåndgribeligt det kan synes, er det ikke til at komme udenom. Kultur er fundamentalt – også i din virksomhed. Virksomhedskultur har længe været et fokuspunkt i erhvervslivet, men fordi fænomenet kan virke meget fluffy, er det nogle steder blevet erstattet med et fokus på værdier. Andre steder er fænomenet blevet sat over i hjørnet, og opmærksomheden er helt blevet fjernet fra virksomhedens mest grundlæggende byggesten.

Nu skal det være slut!

Virksomhedskultur er slet ikke så kompliceret at forstå og forholde sig til.

I en række blogindlæg vil jeg derfor give dig råd og vejledning til at forstå og bruge den kultur der er i din virksomhed.

Lad os starte ved begyndelsen og kigge nærmere på, HVAD virksomhedskultur egentlig er.

Læs mere

Karl Tomms spørgsmålstyper

Hvad kan vi med spørgsmål? Lynguide til Karl Tomms spørgsmålstyper

Nu tænker du måske: “Det var da et mærkeligt spørgsmål!” Og ja det er det måske, men netop derfor vil vi gerne have at du tænker en ekstra gang over spørgsmålet. For når vi undrer os og skal tænke en ekstra gang over tingene, så flytter vi os rent faktisk. Idet vi stiller spørgsmål til et andet menneske, så beder vi dem tage stilling, og vi forventer et svar.

I denne artikel får du en introduktion til spørgsmålsguruen, Karl Tomms spørgsmålstyper – vi ser nemlig på hvordan spørgsmål og svar udvikler os som mennesker.

Læs mere

Motivation - hvad er det for dig?

Hvad er motivation for dig?

Vores motivation hænger sammen med vores personlighed. Vi motiveres altså alle helt individuelt af forskellige ting. Alle ville for eksempel ikke være lige motiveret af at lave regnskaber en hel dag, mens andre ville dø af skræk over at skulle undervise andre. Som mennesker er vi meget forskellige, og det er vores motivation bestemt også. Læs med og bliv lidt klogere på din egen motivation.

Læs mere

Refleksioner fra et strategiseminar

‘¡Buenos dias!’ lyder det. Kaffekopperne klirrer, og jeg hører rolig snak blandet med tonerne fra en spansk evergreen. Ud af vinduet kan jeg se biler, der suser forbi, eksotiske træer, jeg ikke kender navnene på og masser af blå himmel og morgensol. Det er langt fra en arbejdsdag som så mange andre. Alligevel sidder jeg ved computeren, tjekker mails og har taget hul på dagens opgaver. Ved siden af mig sidder mine kollegaer. De er også optaget af deres computere. De nipper til ‘café con leche’ og taster løs på tastaturet.

Læs mere

Forandringsproces med effekt? Få opskriften ---> her

Forandringsproces med effekt

Forandringsproces med effekt? Få opskriften ---> her
 
Hvordan sikrer du, at de ressourcer – hvad enten det er penge, tid eller energi – du putter ind i din personlige udvikling, i medarbejdernes udvikling eller i virksomhedens udvikling får den ønskede positive effekt? Altså at en forandringsproces bliver en succes?
 
Det spørgsmål dukker jævnligt op i min indbakke.
 
Det er en interessant problemstilling, som jeg synes fortjener et svar her på siden. Læs mere
Udviklingsledelse - en blogserie om, hvad du skal gøre, når virksomheden vokser

[Udviklingsledelse del 3] Ledelse i pionerfasen

I vores e-bog ”Fra pionervirksomhed til netværksorganisation” fokuserer vi på, hvad du kan gøre som leder for at holde passionen høj blandt medarbejderne, når virksomheden vokser. Det er en svær udfordring, der ændrer sig meget, når virksomheden vokser. I en serie af blogindlæg giver vi dig en lille smagsprøve på, hvad du får, når du køber vores nye e-bog.

I dette blogindlæg fortæller vi om, hvordan du bevarer passionen i pionerfasen. 

Læs mere

Hvordan optimeres virksomhedskulturen?

I en serie af blogindlæg har vi beskæftiget os med emnet virksomhedskultur, og vi er nu nået til enden af denne miniserie med et blogindlæg, hvor vi stiller skarpt på, hvordan vi arbejder med virksomhedskultur og får det bedste ud af processen.

Læs mere