Få alle de gode grunde til at vælge DiSC profiler

Hvorfor vælge DiSC profiler?

Hvis du vil arbejde fokuseret med medarbejderudvikling, styrke den interne kommunikation og opnå et bedre samarbejde på arbejdspladsen, så er DiSC profiler den optimale løsning. DiSC profiler synliggør personlige styrker og udviklingsmuligheder på en nem og overskuelig måde, så du er i stand til handle selv.

I dette indlæg kommer vi omkring en lang række relevante spørgsmål til brugen af DiSC profiler. Fordi det er et længere blogindlæg end normalt, så har vi valgt at indlede med en kort indholdsoversigt, så du hurtigt kan klikke dig frem til de relevante punkter.

HVAD KAN DU BRUGE DiSC PROFILER TIL?

DiSC er i dag et meget populært profilværktøj, der bruges til mange forskellige formål. DiSC profiler er især super gode, hvis du vil arbejde med

  • Strategisk medarbejderudvikling
  • At blive en mere handlekraftig leder
  • Styrke den interne kommunikation
  • Din selvforståelse og personlige udvikling
  • Styrket samarbejde i organisationen
  • At udrydde overspringshandlingerne

DiSC profilen beskriver styrker og svagheder i din adfærd. Med en professionel tilbagemelding får du råd til, hvilken adfærd du med fordel kan udvikle. Det er solidt udgangspunkt, når du vil forbedre samarbejdet, styrke kommunikationen og udvikle dig personligt.

PE3A BusinessAntropologi tilbyder DiSC profiler med en times coachende tilbagemelding

Læs mere og bestil din DiSC Profil nu

SÅDAN BRUGER DU DiSC PROFILER

DiSC profiler kan bruges i mange forskellige sammenhænge. Vi giver her tre stærke eksempler på, i hvilke sammenhænge du kan bruge DiSC profiler.

MEDARBEJDERUDVIKLING MED DiSC

Virksomheder bruger store summer på kompetencegivende kurser til deres medarbejdere. Hvis du ved, hvilke kompetencer den enkelte medarbejder har brug for i sit arbejde, så undgår du at spilde dyrebare kursuskroner på irrelevante kurser.

DiSC profilen er et godt udgangspunkt, når du vil arbejde strategisk med medarbejderudvikling. DiSC profilen og den efterfølgende analyse gør det klart, hvor den enkelte medarbejder har brug for at styrke sine kompetencer. På samme tid opdager mange ofte ukendte styrker, de fremover kan udnytte i deres arbejde.

I medarbejderudviklingsprocessen klarlægger DiSC profilen den enkeltes styrker og svagheder. Det giver jer muligheden for indgå i en dialog med medarbejderen om hvorvidt svaghederne er en hæmsko i forhold til arbejdsopgaver. Så I ved, om der skal sættes ind med et bestemt kursus.

Indblik i styrker og svagheder kan også være medarbejderens mulighed for at få redefineret de daglige arbejdsopgaver, så de matcher de individuelle styrker bedst muligt.

På længere sigt vil du igen kunne bruge en ny DiSC profil til at evaluere udviklingsindsatsen for den enkelte medarbejder, så indsatsen bevæger sig i den rigtige retning.

PE3A BusinessAntropologi er eksperter i strategisk medarbejderudvikling, der giver effekt på bundlinjen. Når vi laver DiSC profiler, så peger vi altid på relevante udviklingsområder.

Få din egen DiSC profil i dag – klik her –>

PERSONLIG UDVIKLING MED DiSC

DiSC profilen giver dig en indsigt i dine egne adfærdsmønstre. Og som sidegevinst øger du din forståelse for andre menneskers adfærd, og hvad der motiverer dem.

Den øgede selvindsigt fører gennem en professionel tilbagemelding til en accept af, hvordan din adfærd påvirker andre mennesker. Det giver et stærkt udgangspunkt, hvorfra du kan forholde dig til, hvorvidt din adfærd er positiv eller negativ i forhold til aktuelle situationer og relationer.

DiSC profilen er på den måde et stærkt udgangspunkt for din personlige udvikling.

Vi fokuserer på en coachende tilbagemelding, hvor du ikke alene får DiSC profilen men også får en konkret handlingsplan til dine fremtidige indsatsområder.

Få udarbejdet en personlig profil og styrk din personlige udvikling og karriere – klik her –>

BEDRE KOMMUNIKATION PÅ TEAMET MED DiSC

Et godt sammensat team er mere effektivt, har større arbejdsglæde og bruger mindre energi på misforståelser, konflikter og gnidninger. Med DiSC profiler har du et stærkt udgangspunkt for at sammensætte et stærkt team, ligesom du på eksisterende team kan bruge viden om forskellige adfærdsstile til at udrydde misforståelser og uheldig kommunikation i teamet.

En af de primære kilder til konflikter på teamet er misforståelser i den interne kommunikation. DiSC profiler viser på en effektiv og overskuelig måde, hvordan forskellige teammedlemmer har forskellige adfærdsstile i forhold til kommunikation med andre mennesker. Nogle er meget direkte, andre mere tilbageholdende.

Det er værdifuld viden, der kan gøre op med en af de store kilder til ineffektivitet på teamet. Det skaber en positiv oplevelse både for virksomheden og den enkelte medarbejder.

Virksomheden vil hurtigt opleve fordelen ved et effektivt team, hvor arbejdsglæden trives og konflikterne løses, før de opstår.

Den enkelte medarbejder vil opleve en mere gnidningsfri arbejdsdag, stærkere sammenhold på teamet og et mere behageligt arbejdsmiljø.

Et stærkt samarbejde i virksomheden er fundamentalt. Vi fokuserer altid på en handlingsorienteret tilbagemelding, hvor I kan bruge DiSC profilerne til effektiv teamudvikling.

Få jeres DiSC profiler nu – klik her –>

HVAD ER DiSC?

DiSC er et personprofil værktøj, der fokuserer på at forklare menneskers adfærd i bestemte situationer.

DiSC personprofil værktøjet arbejder med fire overordnede profiler. Ingen af de fire overordnede profiler er bedst. De har alle styrker og svagheder. Derfor er DiSC personprofilen heller ikke en test, der vurderer medarbejdere som gode eller dårlige.

DiSC personprofilen er en analyse, der ud fra en etableret ramme af spørgsmål fører den enkelte person gennem en proces, der altid afsluttes med en fagligt funderet og professionel tilbagemelding.

DiSC profilanalyser synliggør dine styrker og svagheder, så du bliver i stand til effektivt at arbejde med personlig udvikling, medarbejderudvikling og teamudvikling.

DiSC profiler giver indsigt i menneskers adfærd i bestemte situationer. Derfor er de velegnede som et stærkt udgangspunkt for medarbejderudvikling i virksomheder. Analysen fokuserer på en konkret og praktisk orienteret handlingsplan for den enkelte.

DiSC profiler bliver i dag udbudt mange steder og med baggrund i mange forskellige bureauer. Det er lige fra Ensize DiSC til DiSC personprofil fra Discover. PE3A BusinessAntropologi er funderet i den sidste. Det er vigtigt at du som kunde altid er opmærksom på kvaliteten, hvilket vi har gjort let, fordi det kun er vores DiSC certificerede konsulenter, der står for analyse og tilbagemelding.

HVAD STÅR DiSC FOR?

DiSC arbejder med fire overordnede profiler. Dominans-indflydelse-Stabilitet-Tilpasningsdygtighed(Compliance). Herunder uddybes de fire overordnede DiSC profiler:

DiSC personprofilen er inddelt i fire adfærdsstile. Dem kan du se her.

D – Dominans

Personer med overvejende D udviser ofte en dominerende adfærd. De ser udfordringer, som skal overvindes. De vil kæmpe for at overvinde, ændre eller kontrollere ting, så de får omgivelser og resultater, der er som de ønsker.

De er meget konkurrenceivrige og har respekt for dem, der vinder, selv når de har dårlige odds. De sætter deres egne mål højt og yder bedst, når de har ansvar. De lever af udfordringer, og er tilbøjelige til at problemerne selv, hvis de ikke står overfor en aktuel udfordring.

De er meget direkte og umiddelbare i mødet med andre mennesker. Du kan være sikker på, at de siger, hvad de mener, ligesom de mener, hvad de siger. De kommer desværre også ofte til, utilsigtet, at såre andre.

De går meget direkte efter deres egne mål. De tilsidesætter gerne andre i jagten på målet. De ser stort på regler og bliver nemt overdrevent kritiske, hvis verden ikke lige flasker sig efter deres hoved.

De er enormt gode til at tilpasse sig nye situationer, forandringsvillige og opfindsomme. De kan være et stort aktiv i en organisation, når målene skal nås. Men de skal hele tiden have tydelige mål og en rosende anerkendelse for deres indsats.

i – indflydelse

Personer med overvejende I-tendens søger indflydelse på andre, ud fra opfattelsen af, at de er stærke og ønsker at andre skal have den samme opfattelse af verden, som de selv har. De forsøger at påvirke tingenes tilstand ved at overtale, fordi de tror på, at de kan.

De har et grundlæggende optimistisk livssyn og ser muligheder i enhver situation. De er enormt interesserede i andre mennesker, og de oplever ligeledes stor imødekommenhed fra andre. De er typisk på fornavn efter første møde.

Personer med I-tendens har den udfordring, at de bliver overfladiske. De skifter side i en diskussion, uden at de selv viser tegn på, at de er bevidste om deres skiftende holdning. De handler ud fra deres følelser og er hurtige til at konklukdere.

Det er samtidig deres styrke, fordi de handler. De er gode i sammenhænge, hvor der er brug for en stor indfølingsevne.

S – Stabilitet

Personer med overvejende S-tendens søger stabiliteten. De ønsker ikke at tingene ændrer sig. De fokuserer på at det hele er godt nok og bør forblive som de er. Forandringer skal ske på en overskuelige måde, som tydeligt markerer en forbedring af forholdene.
De har fokus på at udføre opgaver i samarbejde med andre.

De er venlige, rolige og beherskede i deres handlinger. Udfordringen er, at de ofte ender med at gemme på ting, de er utilfredse med. Personer med S-tendens søger et tæt og fortroligt sammenhold med en mindre gruppe af kolleger.

De er afhængige af stabiliteten og er ofte modstandere af forandringer, specielt hvis de kommer uventet. De vil hellere følge et kendt arbejdsmønster, som de er i stand til at gentage med en imponerende tålmodighed.

Specielt som medlem af grupper er personer med S-tendens stærke. De har nemt ved at koordinere arbejdsopgaver med andre, de udvikler hurtigt gode arbejdsvaner og er gode til rutinearbejde (også på fagligt, teknisk og teoretisk svære opgaver)

C – Tilpasningsdygtighed (Compliance)

Personer med overvejende C-tendens analyserer opgaverne omhyggeligt, hvorefter de kæmper for at opnå de bedste resultater. De fokuserer primært på at forbedre allerede kendte opgaver. De arbejder disciplineret, systematisk og nøjagtigt.

Den tilpasningsdygtige person undgår konflikter ved at tilpasse sig den aktuelle situation. De bestræber sig på at yde en optimal indsats i deres arbejde, men går altid stille med dørene og er ydmyge overfor opgaven.

Kritik er en konflikt der skal undgås. Derfor har personer med C-tendens en meget stor grad af selvkritik, der skal eliminere muligheden for andre kritik. Det betyder også at de kan være meget forsigtige og bruge lang tid på at træffe vigtige beslutninger. For kollegaer som er vant til at reagere hurtigere, så er her en stor kilde til irritation og gnidninger i samarbejdet.

Den tilpasningsdygtige vil typisk vente med at tage en beslutning, til det er tydeligt hvilken vej vinden blæser. Timingen er god, og de har en veltilpasset dømmekraft, når det gælder om at træffe en rigtig beslutning på det helt rigtige tidspunkt.

Tilpasningsdygtige personer træder ikke andre over tæerne og gør, hvad de kan for at følge gældende normer og retningslinjer. De vil for alt i verden ikke ende i en uventet situation. Derfor forbereder de sig grundigt og går frem efter en detaljeret plan.

Hvilken profil er du?

Bestil DiSC profil her

BAGGRUNDEN FOR DiSC PERSONPROFILER

Interessen for at forstå mennesker og menneskelig adfærd har stærke rødder i vores historie. Det er en nysgerrighed og undren, der er fælles for antikkens grækere og moderne ledere. Vi er nysgerrige og stræber efter at forklare, hvorfor vi gør som vi gør.

Historisk er menneskelig adfærd blevet forsøgt forklaret på mange forskellige måder. En af de mest markante retninger er ført an af moderne psykologer som Freud, Jung og Adler. Freud introducerer ID’et, ego og super ego; Jung fremhæver arketyper og Adler fokuserer på motiver er baseret på sociale behov.

DiSC vokser ud af den samme nysgerrighed og undren; Hvorfor vi gør som vi gør.

På trods af de historiske bestræbelser på teoretisk at forklare menneskelige behov, så har vi stadig et stærkt behov for simple, effektive måder til at forstå og fortælle om menneskelig adfærd. Et behov der kun vokser.

DiSC er en personanalyse, der bygger på William Moulton Marstons teorier om menneskers adfærd i organisationer. Teorien er fra 1928, hvor Marston udgiver “Emotions of Normal People”.

Styrken i DiSC profilsystemet er, at det er let at forstå. Det er en enkel og effektiv metode til at begribe kompleks menneskelig adfærd. Marston fokuserede på at udvikle fire meget beskrivende kategorier, som gør det nemt at anvende systemet.

Titlen på Marstons bog “Emotions of Normal People” afslører en hel del om Marstons mission og fokus. I modsætning til mange samtidige psykologer, så ønskede Marston af fokusere på normale menneskers følelser og adfærd.

DiSC profilsystemet er i Marstons værk beskrevet i kringlede akademiske vendinger, men modellen han beskriver er stadig den dag i dag aktuel. Det viser DiSC profilernes popularitet med stor tydelighed.

Marston beskriver i sit værk udelukkende en model til at forstå menneskelig adfærd. DiSC som et konkret profilværktøj er en senere videreudvikling af Marstons teorier. Alligevel kan det varmt anbefales at kigge nærmere på Marstons værk “Emotions of Normal People”, hvis du vil have en dybere indsigt og forståelse for modellen bag de populære DiSC værktøjer.

Grundlæggende baserer Marstons model sig på to opfattelser.

  • Mennesket opfatter enten omgivelserne som venlige/gunstige eller fjendtlige/ugunstige
  • Det enkelte individ opfatter sig selv som enten stærkere end, svagere end, omgivelserne

Hvis du vil vide mere, så find den bedste pris på “Emotions of Normal People” her.

Pernille Hjortkjær

Pernille Hjortkjær

Pernille er grundlægger af PE3A BusinessAntropologi. Pernille hjælper ledere og virksomhedsejere i mindre og mellemstore virksomheder med at forandre virksomhedskulturen, når markedet ændrer sig (disruption), når virksomheden vokser eller når virksomheden fusionerer. Pernille er uddannet antropolog med speciale i virksomhedskultur, ledelse og kommunikation - og har sidenhen uddannet sig til proceskonsulent og coach. Senest har hun en bestyrelsesuddannelse fra Aarhus Universitet bag sig hvor fokus er på SMVere. Pernille er forfatter til en række bøger: Fra Pionervirksomhed til netværksorganisation og Kender du dine medarbejdere?
Pernille Hjortkjær
Pernille Hjortkjær
Brugbart? Del det med dit netværk!
 
    

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.