Hvorfor skal du vælge JTI Profil, når du vil personlig udvikling, der går et spadestik dybere?

Hvorfor vælge en JTI Profil?

Hvis du vil gå et spadestik dybere i din personlige udvikling og have indsigt i, hvordan du skaber en arbejdsdag i overensstemmelse med din foretrukne måde at være i verden på som menneske, så er en JTI profil det bedste udgangspunkt. Her kommer du nemlig til at lære dine præferencer at kende.

I dagens blogindlæg kommer vi hele vejen omkring JTI profiler. Det betyder at blogindlægget er længere end normalt. Vi har derfor valgt at indlede indlægget med en indholdsfortegnelse, så du hurtigt kan klikke dig frem til relevante emner.

 

HVORDAN KAN DU BRUGE EN JTI PERSONPROFIL?

JTI Profilen er et stærkt udgangspunkt for din personlige udvikling, der giver dig en øget indsigt i dine personlige præferencer. Anvendes teorien professionelt, med sparring fra en certificeret konsulent, så får du unikke indsigter i dine egne styrker og svagheder.

Du kan bruge en JTI Profil til at udvikle dig personligt gennem arbejdet med dine egne styrker og svagheder. JTI Profilen bliver ofte anvendt på følgende måder:

 • øget selvindsigt
 • effektiv kommunikation
 • bedre samarbejdsrelationer
 • forståelse for andre JTI Profilers præferencer
 • identificere dine styrker og udviklingsmuligheder
 • arbejde med konflikthåndtering
 • øge motivation og arbejdsglæde

Din beslutning, og dit ønske, om at udvikle dig personligt er første skridt på vejen til en arbejdsdag, hvor du bruger din energi positivt, med opgaver du brænder for.

Kickstart din personlige udvikling i dag

Bestil en JTI Profil her

HVORFOR VÆLGE JTI PROFIL?

Der er mange gode grunde til at vælge en JTI Profil, når du vil arbejde med din personlige udvikling. JTI Personprofil er værktøjet, der går et spadestik dybere, når du vil arbejde med dine kommunikationsevner, samarbejdsrelationer og personlige styrker.

Der er dog en række helt konkrete punkter, der gør JTI Personprofil til et oplagt valg, se bare her:

 • skandinavisk udviklet
 • let forståeligt resultat og anvendelsesorienteret
 • baseret på solid forskning og teori
 • personprofilen vurderer ikke i god og dårlig
 • JTI udfyldes online, når du har tid

JTI personprofilen kan indgå i forskellige kurser, workshops og teamforløb, ligesom vi tilbyder personprofilen som en del af vore coachingforløb.  

SÅDAN BRUGER DU JTI PROFILER I PRAKSIS

DE KONKRETE EKSEMPLER

Hvis du er nysgerrig på, eller måske i tvivl om, hvordan JTI Profiler kan bruges i praksis, så har vi samlet et par eksempler herunder. Her kan du læse om personlig udvikling med en JTI Profil og få inspiration til, hvordan en virksomhed kan bruge JTI Profiler i arbejdet med effektiv medarbejderudvikling.

JTI Profil som platform for personlig udvikling

Hvor er dit største udviklingspotentiale, hvordan kommer du videre og hvorfor støder du igen og igen på de samme udfordringer i dit arbejdsliv?
Du har sikkert arbejdsopgaver, du synes er sjovere end andre. Nogle arbejdsopgaver dræner dig for energi, bliver et stressfyldt punkt på en voksende to-do liste og bliver til dårlig samvittighed. Samtidig flyver andre opgaver gennem systemet, og du føler dig nærmest mere fuld af energi efter du har løst dem. Sådan har rigtig mange mennesker det i deres arbejdsdag.
JTI Profilen giver dig indsigt i, hvordan du kan indrette din arbejdsdag, så du fremover undgår opgaver der dræner dig for energi, fordi du vælger arbejdsopgaver der passer til dine naturlige præferencer.

Fokusér på arbejdsopgaver, der fylder dig med energi – Klik her

JTI Profiler til medarbejderudvikling

Hvilke udfordringer kæmper dine medarbejdere ofte med, hvilke kvaliteter får de ikke plads til på arbejdspladsen, og hvor er deres stærkeste udviklingspotentiale?
Hvis du hjælper dine medarbejdere til at udvikle deres svagheder og udnytte deres styrker, så får du både gladere og mere effektive medarbejdere.
JTI personlighedsprofil giver dig og den enkelte medarbejder et indblik hvordan medarbejderen forstår verden, hvorfor medarbejderen reagerer i bestemte situationer og hvor den enkelte medarbejder uudnyttet potentiale.

Klik her og giv dine medarbejdere plads til at udfolde sig med JTI personprofil

TEORIEN BAG JUNGS TYPEINDIKATOR

Jungiansk Type Indeks (JTI) er profilværktøj, der siger noget om, hvordan mennesker er forskellige, uden at vi behøver sortere i gode eller mindre gode måder at handle på. JTI er en videreudvikling af C. G. Jungs lære om psykologiske typer.

Arbejdet med udvikling af JTI startede i norge i 1998, hvor organisationspsykologerne Ringstad og Ødegård begyndte et intensivt arbejde. Siden 2002 er teorien blevet afprøvet og tilpasset i Danmark.

Arbejdet med JTI baserer sig mange års erfaringer med Myers Briggs Type Indicator (MBTI). JTI er, hvad vi kunne kalde, en nordisk pendant til det mindst lige så populære MBTI.

Hele grundtanken om, at mennesker kan grupperes i forhold til deres type blev gjort populær af den schweiziske psykolog C. G. Jung i 1921, hvor han udgav værket Psychologische Typen. Her introduceres en fokus på personlighedstyper, der udelukkende baserer sig på psykologiske og ikke fysiologiske træk ved det enkelte menneske.

Med udgangspunkt i Jungs teori er der blevet udvikling en række forskellige instrumenter til at fastsætte typer og værktøjer til at bruge dem i praksis. Af de mest populære instrumenter kan eksempelvis nævnes:

 • Jungs Type Indeks (JTI)
 • Singer-Loomis
 • Grey-Wheelright,
 • Myers-Briggs
 • og Keirsey

Det er vigtigt at slå fast, at typeteorien ikke kan, eller sigter efter, at forklare alt. Den har, som alle andre modeller, sine klare begrænsninger. Helt kort sagt, så grupperer typeteorierne mennesker i et antal grove kategorier. Mennesker i samme kasse har en masse fællestræk, men de vil også have individuelle forskelligheder.

Det er med bevidstheden om disse begrænsninger, at vi arbejder professionelt med JTI Profiler i PE3A BusinessAntropologi, for det er stærkt og handlingsorienteret grundlag vi får, når vi kender forskelle og ligheder mellem menneskers måder at handle på.

 

DIMENSIONER OG PRÆFERENCER

Jungs Type Index arbejder med fire personlighedsdimensioner. Det er:

 • Energidimensionen
 • To mentale dimensioner
 • Livsstilsdimensionen

Hver af de fire dimensioner fortæller noget om det enkelte individs præferencer. Dimensionerne er ikke en  glidende skala, hvor man eksempelvis kan være lidt i midten. Præferencerne er enten-eller. Lad os tage et eksempel, hvor vi bruger Energidimensionen. Her kan du enten have præference for det  ekstroverte eller det introverte. Hvis din profil ligger midt imellem skyldes det som regel, at du har været i tvivl om, hvad der egentlig er din præference, og hvad der i højere grad er udtryk for din adfærd.

De fleste vil nemlig opleve, at de i forhold til deres adfærd handler anderledes. Dette er helt normalt. Den introverte kan godt samle kræfter sammen og være enormt udadvendt i en social sammenhæng. Vi kan, med andre ord, tilpasse vores konkrete handlinger til den aktuelle situation.

Og lad os så få lidt mere kød på, hvad de fire dimensioner indeholder:

Energidimensionen

Ekstroversion (E)← → (I) Introversion
Denne skala viser, hvor personen henter sin energi, og hvad personen gerne vil rette energien imod.

Opfattende dimension

Sansning (S) ← → (N) iNtuition
Denne skala viser hvordan den enkelte person opfatter verden.

Vurderende dimension

Tænkning (T) ← → (F) Følen
Viser hvordan personen træffer beslutninger.

Livsstilsdimensionen

vurdering (J) ← → (P) oPfattelse
Denne skala viser, hvordan den enkelte vælger at indrette sig i forhold til sine omgivelser.

Hvis du på nuværende tidspunkt undrer dig over det lidt mærkværdige valg af store bogstaver i præferencerne, så er der heldigvis en logisk forklaring. Størstedelen af arbejdet med typeteori og JTI foregår på engelsk. For at bevare typeindikatorerne (Det engelske begyndelsesbogstav i præferencerne) internationalt, så er de danske oversættelser lavet på denne måde.

Typerne i JTI Profilen baserer sig på kombinationer af disse fire dimensioners otte præferencer. Herunder har vi lavet en oversigt over mulige kombinationer, med en kort beskrivelse til hver type.
Den kan du også downloade som PDF ved at klikke her.

Oversigt over de 16 typer i Jungs Type Indeks (JTI) | JTI Profil
Download denne oversigt som PDF. Klik her.

 

DE FIRE DIMENSIONER

I forrige afsnit blev du introduceret til de fire dimensioner og præferencerne i den enkelte dimension. Nu tager vi skridtet videre og dykker længere ned i de enkelte dimensioner.

ENERGI

Ekstroversion
Den ekstroverte person foretrækker at investere sin energi i mennesker, aktiviteter og hændelser i den ydre verden. Energien bliver her hentet i de sociale, udadvendte aktiviteter.
Introversion
Den introverte person foretrækker at bruge energien på tanker, følelser og refleksioner i sin indre verden. Energien bliver tanket op i alenetiden.

OPFATTE

Sansning
Henter sin informationen gennem sanserne, med opmærksomheden rettet mod det, der foregår omkring personen lige her og lige nu.
iNtuition
Henter sin information gennem en søgen efter mønstre, sammenhænge og muligheder, der kan opstå i fremtiden.

VURDERE

Tænkning
Analyserer og bearbejder information, så beslutninger kan træffes på et logisk og objektivt grundlag.
Følen
Håndterer og bearbejder information, så beslutninger kan træffes ud fra individuelle værdier og overbevisninger.

Livsstil

vurdering
Indretter livet på en struktureret og planmæssig måde ud fra konklusioner og beslutninger personen selv har truffet.
oPfattelse
Indretter livet på en fleksibel og spontant måde, hvor der åbent for at ændre konklusioner og beslutninger.

TYPER I INDEKSET

Med de enkelte dimensioner og præferencer på plads, så er det blevet tid til at kigge nærmere på de forskellige typer, som JTI Profilen arbejder med. Der er i alt 16 typer, der fremkommer af kombinationen af de otte præferencer.

Du kan se og downloade en oversigt over typerne her. Herunder er alle de enkelte typer beskrevet.

En oversigt over de 16 forskellige typer i JTI Profil
Download denne oversigt som PDF. Klik her.

Og lad os så dykke ned i typerne, vi tager dem fra en ende af. For overblikkets skyld, så starter vi fra øverste venstre hjørne og bevæger os nedad gennem kolonnerne.

ISTJ (Sansning – Tænkning – Følen – iNtution)

“Nogen skal jo være på vagt. Oftest er det mig.”

ISTJ-typen er omhyggelig, punktlig og ansvarsbevidst til fingerspidserne. De skaffer sig et fast greb i situationen med en nøjagtig tilgang til fakta. De lader sig ikke styre af impulsive indfald. Til gengæld er hamrende pålidelige. Hvis de har påtaget sig en forpligtigelse, så gælder den fuldt ud.

I sociale sammenhænge kan ISTJ-typen fremstå som neutrale og reserverede. Men lærer du dem at kende personligt, så vil du ofte opleve, at de bag facaden her dybe og personlige tanker og refleksioner.
Har det bedst med

 • Ryddelighed, orden og struktur
 • Stabile og forudsigelige forhold
 • Resultatorienterede mennesker med sans for hårdt arbejde

Her kan ISTJ-typen oftest arbejde med sig selv

 • Vil meget gerne have andre til at indordne sig efter gældende regler og normer
 • Overser ofte det langsigtede perspektiv
 • Fremstår som meget ufleksible og rigide

ISTP (Tænkning – Sansning – iNtuition – Følen)

“Du skal turde satse, hvis du vil vinde.”

ISTP-typen er realistisk og tilpasningsdygtig. Ofte vil ISTP’eren fremstå som neutral og observerende for pludseligt at eksplodere i handling, når konkrete problemer skal håndteres. De bliver drevet af udfordringen. Hvis opgaven bliver rutine, så falder de ofte tilbage i den passive observatørrolle.

ISTP-typen tager tingene som de kommer. De tror meget på deres egen evne til at håndtere udfordringer i stiv arm og på stående fod.

ISTP har det bedst med

 • Frihed til at leve og arbejde på deres egen måde
 • At der sker noget
 • Færrest mulige regler, normer, procedurer og rapporter.
 • Nye udfordringer

Her kan ISTP oftest arbejde med sig selv

 • Virker planløse og ubeslutsomme
 • Hopper rastløst mellem projekter
 • Lære at følge planen på lang sigt
 • Være mere åben overfor at dele information med andre

ESTP (Sansning – Tænkning – Følen – iNtuition)

“Jeg er den eneste, der har fattet situationens alvor.”

ESTP-typen bliver ofte opfattet som åbne, ligefremme og handlingsorienterede mennesker. De er åbne overfor nye løsninger på eksisterende problemer. De forholder sig til fakta og erfaring – verden som den er. De har ikke meget tilovers for teorier og abstraktioner, der ikke er afprøvet i virkeligheden.

ESTP’ere bliver hurtigt rastløse, når tiden skal bruges på planlægning, rutinearbejde og formaliteter. De udvikler derfor et afslappet forhold til formaliteterne, hvilket betyder, at de kan komme galt afsted.

ESTP har det bedst med

 • Uformelle miljøer
 • At afprøve tingene direkte
 • Nye og spændende udfordringer på et praktisk plan
 • Uberaukratiske omgivelser, hvor man kan gøre som man selv ønsker

Her kan ESTP oftest arbejde med sig selv

 • Afslutter sjældent opgaver, før de har begyndt den næste
 • Meget orienteret mod nydelsen
 • Sårer andre i iveren efter at tage hurtig handling
 • Blive bedre til at tænke langsigtet

ESTJ (Tænkning – Sansning – iNtuition – Følen)

“Jeg må vist hellere tage over her.”

ESTJ-typen er praktiske og handlekraftige mennesker. De træffer skånselsløst de nødvendige beslutninger og forholder sig altid til opgavens realiteter. De baserer stort set kun deres beslutninger på fakta, og når de har truffet en beslutning, så lader de sig sjældent rokke.

De har ikke meget tilovers for ineffektivitet og rod i arbejdet. De har målet for øje, og de tager gerne styringen, så de er sikre på, at opgaven bliver udført.

ESTJ har det bedst med

 • Regelmæssige og forudsigelige forhold
 • Planlægning og organisering
 • At anerkendelsen er knyttet til god indsats og velgjort arbejde

Her kan ESTJ’ere oftest arbejde med sig selv

 • Bedre blik for detaljen (ofte meget fokuserede på at blive hurtigt færdige)
 • Blive mere tydelige omkring, at de sætter pris på andre mennesker
 • Forandrer ikke på beslutningerne, selvom det ville være bedst

ISFJ (Sansning – Følen – Tænkning – iNtuition)

“Pligten kalder”

ISFJ-typen er loyal, pålidelig og tænker på andre mennesker. De finder mening og motivation i, at støtte og hjælpe andre, både på arbejde og i privatlivet. Det er en konstant udfordring at være så hjælpsom. ISFJ’erne påtager sig ofte så meget ansvar, at de risikerer at udslette sig selv.

Udadtil fremstår ISFJ ofte som meget rolige, fattede mennesker, også i krisesituationer. Lærer man dem at kende, vil man dog ofte opdage, at de er yderst livlige og intense mennesker. De har svært ved at sige stop, og bør øve sig i at blive bedre til at sige: “nok er nok”.

ISFJ har det bedst med

 • Strukturerede og stabile rammer
 • Ro og stilhed
 • Muligheden for at arbejde fokuseret og uforstyrret

Her kan ISFJ’ere oftest arbejde med sig selv

 • Deres beskedenhed betyder, at de ofte bliver undervurderet
 • Kan virker som moraliserende eller pernittengryn
 • Lære at promovere sig selv
 • Blive mere åbne overfor at afprøve nye muligheder

ISFP (Følen – Sansning – iNtuition – Tænkning)

“Det gode liv i al stilhed”

ISFP-typen er tålmodige, fleksible og milde personer. De er stærkt forankret i deres personlige værdier og holdninger. Deres indsats i arbejdet skal give mening i forhold til disse værdier. Så længe de tror på projektet, så er deres indsats ubetinget og enorm.

ISFP’ere er dygtige og tilpasningsdygtige, men i det øjeblik deres personlige overbevisning og værdier bliver truet, så stopper fleksibiliteten brat. De viger ikke fra deres værdier og holdninger.

ISFP-typen har det bedst med

 • Miljøer med menneskelighed, omtanke og høflighed i centrum
 • Fleksibilitet og frie rammer
 • Tid og rum til at dyrke drees indre liv for sig selv

Her kan ISFP’ere oftest arbejde med sig selv

 • Lever for meget i nuet og går glip af de større sammenhænge
 • Bliver såret let
 • Leder efter fejlene hos sig selv, men kritiserer aldrig andre, selvom det kan være berettiget
 • Udvikle en sund skepsis og et kritisk blik

ESFP (Sansning – Følen – Tænkning – iNtuition)

“Livet skal leves”

ESFP-typen er umiddelbar, lever i nuet og trives med at være med, hvor det virkelig sker. De knokler for at opretholde den sociale harmoni. De er gode til at fornemme kommende kriser og løse op for dem.

ESFP’ere har ikke meget tilovers for teorier, abstraktioner og mavefornemmelser, før de selv har set deres værdi i praksis.

ESFP-typen har det bedst med

 • Afslappede og uformelle miljøer
 • Entusiastiske og afslappede mennesker de kan samarbejde og have det sjovt med
 • Praktisk handling

Her kan ESFP’ere oftest arbejde med sig selv

 • Bruger ofte meget arbejdstid på det sociale og mister fokus på opgaven
 • Lader subjektive følelser veje for tungt i beslutninger
 • Lære at planlægge ud i fremtiden

ESFJ (Følen – Sansning – iNtuition – Tænkning)

“Jeg tager hånd om andre”

ESFJ-typen har et skarpt blik for andre menneskers behov, og de er hurtige til at skride til handling her-og-nu. De trives, når der er plads til menneskelighed i organisationen.

ESFJ’ere vurder ofte verden ud fra, hvad der er rigtigt og forkert. Derfor er oftest mest loyale overfor hævdvundne traditioner, autoriteter og regler. De kan dog være enormt fleksible, hvis de vurderer, at deres fleksible holdninger opretholder den sociale harmoni.

ESFJ-typen har det bedst med

 • Venlig, ordentlig og resultatbevidst kommunikation
 • Resultatorienteret samarbejde
 • Beslutninger og handlinger forankret i fakta

Her kan ESFJ’ere oftest arbejde med sig selv

 • Fremstår ofte som snusfornuftige
 • Blive bedre til at undersøge konkrete forhold, fremfor at tro de ved, hvad der skal til
 • Håndtere konflikter mere aktivt og dem konstruktivt

INFJ (iNtuition – Tænkning – Følen – Sansning)

“Jeg er stærk, men stille”

INFJ-typen er selvstændige individualister, der får masser af idéer med deres indre verden af fantasi. De fremstår som sympatiske, men også meget drømmende mennesker.

De kan forekomme meget tilbageholdende og gør ofte deres indflydelse gældende gennem påvirkningen af andre. Men, hvis de føler at andre bliver behandlet uretfærdigt, eller vigtige værdier tilsidesættes, så kan de mobilisere en overraskende handlekraft, der kan komme bag på mange.

INFJ-typen har det bedst med

 • Harmoniske relationer
 • Rum for nytænkning og fantasi
 • At tingene fungerer og kører som smurt, med plads til det lange perspektiv
 • Mennesker, som prioriterer stærke værdier og idealer

Her kan INFJ’eren oftest arbejde med sig selv

 • lære at slappe af og nyde mulighederne i øjeblikket
 • markere egne holdninger tydeligere og mere selvstændigt
 • blive mere direkte i deres kommunikation

INFP

“I den højere sags tjeneste”

INFP-typen er fantasifuld, dybt forankret i personlige værdier og baserer sin beslutninger i livet ud fra dette. De stræber konstant efter et højere mål. De påtvinger ikke andre deres værdier, men kæmper med sig selv for at få værdierne frem.

De forekommer fleksible og omgængelige for andre, men kan en gang imellem lade deres værdier og overbevisninger styre, til stor overraskelse for deres omgivelser.

INFP-typen har det bedst med

 • Fleksible rammer med frit handlerum
 • Fokus på samarbejde
 • Ubureaukratiske forhold

Her kan INFP’ere oftest arbejde med sig selv

 • Bruge mere tid på at realitetsteste deres visioner
 • Acceptere at de ikke kan gøre alle tilfredse
 • Reflekterer fremfor at handle
 • Bliver forsinkede, fordi de hænger fast i detaljerne

ENFP

“Jeg bliver så inspireret altid”

ENFP-typen stopper aldrig jagten på ny viden, nye vinkler og nye muligheder. De er præget af en dyb indlevelsesevne og interesse i andre menneskers potentiale og udviklingsmuligheder. De elsker frihed og eventyr.

ENFP’ere er i deres es, når de er i selskab med ligesindende, med hvem de kan diskutere nye muligheder. Til gengæld dræber rutine og specifikke sagsdetaljer deres motivation meget hurtigt. Her ulmer oprøret, hvis rammerne skulle blive for stramme.

ENFP-typen har det bedst med

 • Fantasirige, åbne og mulighedsorienterede miljøer
 • Fraværet af kontrol, rammer og bureaukrati
 • Højt til loftet, albuerum og uafhængighed

Her kan ENFP’ere oftest arbejde med sig selv

 • Lære at prioritere de vigtigte detaljer
 • Styre tiden bedre
 • Lære at vælge langsigtet mellem de uendelige mængder af muligheder
 • Tvinge sig selv til at afslutte opgaver

ENFJ

“Med overbevisningens kraft”

ENFJ-typen inspirerer sine omgivelser og er optagede af at formidle deres egen overbevisning. De har et stort nærvær i sociale relationer, der betyder, at de også har stor gennemslagskraft. De arbejder for at skabe opbakning omkring egne mål og værdier.

Når opgaven er fastsat og detaljerne tager over, hvor muligheden for at komme med nye idéer slipper op, så mister ENFJ’erne hurtigt gnisten.

ENFJ-typen har det bedst med

 • Støttende og harmonisk miljø
 • Orden i sagerne, uden bureaukratiets stramme bånd
 • At værdier, mennesker og mening prioriteres

Her kan ENFJ’ere oftest arbejde med sig selv

 • Tage kritik til sig og bruge det sagligt og konstruktivt
 • Bedømme andre mennesker realistisk
 • Være mere konstruktiv og åben for dialog i konfliktsituationer

INTJ

“Skal vi ikke hellere gøre som jeg synes?”

INTJ-typen fokuserer på målet, handler resolut og har klare opfattelser af, hvordan beslutninger bør føres ud i livet. De er uafhængige og vil helst arbejde for egne beslutning, og de kan være tilbøjelig til at handle efter egne overbevisninger, selvom det strider mod en fælles beslutning.

INTJ’ere har respekt for andre, der udviser kompetence og sagsfokus, og de elsker en diskussion med andre, der kan udfordre dem analytisk eller tilføre deres idéer ekstra værdi. Hvis det ikke er tilfældet, så trækker de sig skånselsløst fra kontakten.

INTJ-typen har det bedst med

 • Visionære og målbevidste miljøer
 • Stor selvstændighed
 • Muligheden for at arbejde selvstændigt og uforstyrret
 • Fokuserer på sagen, fremfor andre følelser

Her kan INTJ’ere oftest arbejde med sig selv

 • Holder stædigt fast i egne idéer
 • Deres fokus på sagen, fremfor andres følelser, betyder, at de sårer andre
 • Kritiserer, når det behøves, men udtrykker sjældent anerkendelse

INTP (Tænkning – iNtuition – Sansning – Følen)

“Jeg kan ikke stå for en fascinerende problemstilling”

INTP-typen er videbegærlig, intellektuelt stærke og har en forkærlighed for fordybelse i projekter. De kan hurtigt blive så opslugte af en problemstilling at de bliver distræte, fraværende og nærmest ignorerer omgivelserne. De er drevet af en trang til at udforske og forstå sammenhænge.

I sociale sammenhænge virker INTP’eren distanceret i situationer med small-talk. Til gengæld bliver de hurtigt entusiastiske og meget snakkesaglige, når de møder andre, som deler deres interesser.

INTP-typen har det bedst med

 • Løse strukturer, med stor personlig frihed
 • Uforstyrret fordybelse
 • Rolig og afdæmpet atmosfære

Her kan INTP’ere oftest arbejde med sig selv

 • Forholder sig pedantisk til detaljer
 • Formulere sig så alle forstår det
 • Involvere sig mere i personlige relationer

ENTP (iNtuition – Tænkning – Følen – Sansning)

“Jeg fokuserer på i dag, ikke i går”

ENTP-typen er altid på udkig efter nye muligheder, som kan stimulere deres idérigdom og skarpsindighed. De har en forkærlighed for at pille tingene fra hinanden, og de slår sig aldrig til tåls med status quo. Derfor udfordrer de også konstant normerne, ofte i en grad hvor det bliver decideret provokerende for andre mennesker.

ENTP’ernes konstante søgen efter nyt betyder, at de i deres kølvand efterlader meget uforløst potentiale i de projekter. De vil videre og har et stort konkurrenceinstinkt. De krydser nærmest klinger med folk bare for sportens skyld.

ENTP-typen har det bedst med

 • Forandringsvillige og alsidige miljøer
 • Nye muligheder og udfordringer
 • Plads til at tage en chance og lave fejl

Her kan ENTP’ere oftest arbejde med sig selv

 • Fokusere energien på færre projekter
 • Realistisk forankring af idéer
 • Være mere til stede i øjeblikket
 • Anerkende andres bidrag

ENTJ (Tænkning – iNtuition – Sansning – Følen)

“Her er strategien”

ENTJ-typen er logisk, fremadskuende og omsætter nye muligheder i handlingsplaner, de helst selv organiserer og gennemfører. De arbejder hårdt for at nå deres mål. De står fast ved deres beslutninger, men kan rokkes af andre, der konfronterer dem direkte og sagligt på deres logiske og analytiske hjemmebane.

Deres ivrighed for at komme videre medfører desværre ofte, at de snubler i detaljerne. Det ender enten som en frustration for ENTJ’eren selv, der skal gentage arbejdsopgaven, eller andre som skal ind og rydde op bagefter.

ENTJ’eren har det det bedst med

 • Dynamiske og dristige miljøer
 • Mennesker med klare ambitioner
 • Resultatorienterede arbejdsbetingelser
 • Effektiv organisering

Her kan ENTJ’eren oftest arbejde med sig selv

 • Blive mere bevidst om, hvordan reaktioner påvirker andre mennesker
 • Tage sig tid, når der skal træffes vigtige beslutninger
 • Forholde sig realistisk til muligheder inden projekter sættes i søen

HAR DU FLERE SPØRGSMÅL

Hvis du har spørgsmål til JTI Profiler, Jungs typeteori eller noget helt tredje efter at have læst denne guide til JTI Profiler, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvis du gerne vil vide mere om din egen personprofil, så klik her.

Pernille Hjortkjær

Pernille Hjortkjær

Pernille er grundlægger af PE3A BusinessAntropologi. Pernille hjælper ledere og virksomhedsejere i mindre og mellemstore virksomheder med at forandre virksomhedskulturen, når markedet ændrer sig (disruption), når virksomheden vokser eller når virksomheden fusionerer. Pernille er uddannet antropolog med speciale i virksomhedskultur, ledelse og kommunikation - og har sidenhen uddannet sig til proceskonsulent og coach. Senest har hun en bestyrelsesuddannelse fra Aarhus Universitet bag sig hvor fokus er på SMVere. Pernille er forfatter til en række bøger: Fra Pionervirksomhed til netværksorganisation og Kender du dine medarbejdere?
Pernille Hjortkjær
Pernille Hjortkjær
Brugbart? Del det med dit netværk!
 
    

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.