Sådan får du en stress-fri virksomhedskultur på arbejdspladsen

Sidste sommer blev jeg interviewet til bladet Helse. Vi skulle snakke om, hvordan man bedst muligt gør sig ferieklar. Journalisten havde opsnappet, at vi i PE3A BusinessAntropologi er optagede af, hvordan du gør, hvis du gerne vil gå stress-fri på sommerferie. Journalisten ville selvfølgelig gerne høre, hvordan det mon kunne lade sig gøre – altså hvilke fif det er vi har i ærmet. Du kan læse artiklen her
 

En stress-fri virksomhedskultur er et ledelsesansvar

Endnu en gang faldt snakken på, hvordan vi får skabt en god virksomhedskultur, hvor vi både har plads til at medarbejdere og ledere performer godt og effektivt, når de er på arbejde – og holder fri og får tanket effektivt op, når de, ja, holder fri. Vi talte meget om, at det er et delt ansvar, altså at vi både selv som medarbejdere kan gøre meget, men at det også i høj grad er en ledelsesmæssig opgave at sikre at der er en sund, stress-fri kultur i virksomheden.
Sådan en virksomhedskultur, hvor det er have stress mere er undtagelsen end det er normen. 
 
Desværre er det rigtig tit omvendt. Altså at det er mere reglen end undtagelsen at medarbejderne har stress. Eller ihvertfald er lidt stressede. Nogle gange fordi mange mennesker forveksler det at have travlt med at være stresset. Men desværre også fordi det en del steder er blevet ret normalt at have medarbejdere der er sygemeldte med stress. Vel at mærke uden at ledelsen ser det som et decideret organisatorisk problem. 

Men det er det!
 

Det er aldrig den enkeltes ansvar at få stress

Heller ikke selvom stress tit kommer som en kombination af pres på mange forskellige parametre. Økonomi, kærlighedsliv, karriere, børn etc. Det er næppe nogen overraskelse, at der netop er mange i kategorien “børnefamilie” der er i faren for at gå ned med stress. Fordi der er meget pres på, når den der er børn i familien. 
 
Men lige præcis derfor, er du som leder eller kollega nødt til at blande dig, nødt til at reagere, hvis du oplever, at en af dine medarbejdere eller kolleger virker udbrændt. Virker som om vedkommende er ved at brænde ud. For det er oftest dig der er allertættest på, der rent faktisk kan se, at det er det, der er ved at ske. At personen på den anden side af skrivebordet er presset. Stresset. Forjaget. At der er længere mellem smilene end normalt. At personen virker demotiveret. Ukoncentreret. Nervøs. Træt. Eller overgearet. Begyndende stress har mange forskellige ansigter. Uanset hvilken side af stress, du ser, så skal du reagere. 

Fordi det er et virksomhedsansvar at få skabt en kultur, et miljø hvor I kærer jer om hinanden. Hvor I tager ansvar for hinanden og jeres trivsel. Hvor I passer på hinanden. 
 

Når virksomheden vokser forsvinder ansvaret for virksomhedskulturen nemt

I mindre virksomheder er det tit ret naturligt, at medarbejderne tager vare på hinanden. Det er de simpelthen nødt til. For hvis kollegaen er syg eller arbejder lidt nedsat i en periode, så kan alle mærke det. For så flytter opgaverne rundt. Så fordeler presset sig til resten af teamet. 
 
Sådan er det ikke nødvendigvis når virksomheden vokser. For så er det ikke givet, at teamet er så tæt forbundne at de mærker presset. Måske er der flere der kan tage af for presset. Flere medarbejdere eller kolleger opgaverne kan fordeles på.  Det er jo umiddelbart godt. Alligevel er der en fare for, at det betyder, at vi ikke mærker, når vores nærmeste kollega eller medarbejder er ved at bryde sammen. Fordi presset tages mere af. Fordi flere skuldre bærer byrden. 
 
Og hvis ikke du opdager det som chef eller kollega – eller endnu værre hvis du ser det men ikke reagerer fordi “systemet”, organisationen, resten af virksomheden automatisk tager fra, ja, så er det du er godt på vej til at skabe en stress-accepterende virksomhedskultur. En virksomhedskultur, hvor stress er en naturlig del af jeres hverdag. Hvor det ikke er unaturligt at en eller flere medarbejdere løbende er sygemeldte med stress. 
 
For stress kan på sigt være voldsomt socialt invaliderende. Fordi stressede personer undgår kontakt med andre mennesker. Og derfor hurtigt lukker sig ude af de sociale sammenhænge de er en del af. Og dermed er de godt i gang med at risikere også at udvikle en depression og en negativ spiral er i gang. Den spiral må vi aldrig som ledere være med til at skubbe på, bare fordi vi ikke tør tage fat i en medarbejder, der er på vej ned. 
 
Heller ikke selvom det kan virke mest bekvemt. For kun de færreste af os holder af at tale om den slags ting. Den svære samtale. Den vanskelige samtale. Det er ikke uden grund, at der bliver holdt rigtig mange kurser for ledere i netop at kunne tage den slags samtaler. Ikke blot de samtaler, hvor vi af den ene eller anden grund skal opsige en medarbejder. Men også de samtaler, hvor vi skal have en medarbejder i dialog om, at vedkommende virker stresset. At vi har set, at medarbejderen er stresset. Og at vi er klar til at hjælpe. 

 
Hvad skal du gøre som leder for at få en stress-fri virksomhedskultur på din arbejdsplads?

For det første skal du beslutte dig for, at du ikke vil acceptere, at stress er det tabu som ingen taler om
 
For det andet skal du finde ud af, hvad det er der stresser dine medarbejdere. Det gør du ved at spørge dine medarbejdere og kolleger om, hvad det er for ting i jeres hverdag der presser dem. Er det jeres faste mødetider? Jeres indtjeningskrav? De uskrevne forventninger om at man altid skal arbejde over? De uskrevne forventninger om at medarbejdernes skal deltage i arrangementer efter arbejde? F.eks. med kunderne? Eller kollegerne i bowlinghallen? At I kun har fem ugers ferie om året? At I ikke er positivt indstillede overfor medarbejdere der ønsker at gå på barsel? På nedsat tid? Etc. De ting der stresser medarbejderne kan være vidt vidt forskellige. Og det er vigtigt at du som leder lytter. Fordomsfrit. Til alt det der kommer fra dem. Uanset om du helt forstår hvad det er de mener. Eller hvorfor det er et problem. For du kan være sikker på, at når de siger det sådan, så er det fordi det er vigtigt for dem. Ellers ville de ikke komme med frem med det. 
 
Når du har fundet ud af, hvor I har nogle stressende arbejdsvilkår i virksomheden, så skal du lave en plan for, hvordan I i fremtiden undgår, at de ting stresser. Meget af det kan du gøre ved at træffe nye beslutninger om nogle af jeres regler. Måske er det ikke sikkert at det altid giver mening at alle medarbejder skal arbejde fra 8-16? Eller at alle medarbejdere skal tjene lige meget? Måske er det ikke godt at der altid sidder nogle og arbejder på kontoret efter “lukketid”? Etc etc. Måske kan du faktisk lave konkrete mål for alle de uskrevne forventninger, så de ikke længere er uskrevne men faktisk skrevne konkrete mål for den enkelte medarbejder. For så ved alle, hvad det præcist er du og medarbejderen forventer af hinanden. 
 
Når planen er på plads, så er det på tide at begynde at kommunikere. Fortælle. Italesætte. Igen og igen. Jeg plejer at sige til de ledere jeg har i sparringsforløb, at de skal kommunikere det samme budskab mindst fem gange inden den siver helt ind. Inden de har alle medarbejdere med. For det er vigtigt at din fortælling kommer ud. Så alle i virksomheden ved, at du ikke vil acceptere en stresset arbejdsplads. At jeres virksomhedskultur fremover skal være stress-fri.
 
Og det er ikke gjort med fortælligen. For selvom fortællingen er meget vigtig, så er det at være leder fuldstændig det samme som at være forældre: Dine medarbejdere gør ikke som du beder dem om, de gør hvad de ser du gør. 
Så hvis du altid sidder og arbejder over, så kan du være sikker på, at de gør det samme. Hvis du altid selv møder kl. 7.30 så kan du være sikker på, at dine medarbejdere automatisk forsøger at rette ind efter det. Uanset om der står i personalebogen, at det er ok at møde senere. 
 
Så hvis du for alvor vil ændre arbejdsmiljøet, så må du starte med din egen adfærd for adfærd skaber virksomhedskultur.