Udviklingsledelse - en blogserie om, hvad du skal gøre, når virksomheden vokser

Sådan bruger du virksomhedens udviklingsfaser til at udvikle en stærk virksomhedskultur

I min e-bog ”Fra pionervirksomhed til netværksorganisation” stiller jeg skarpt på, hvordan du bevarer passionen, når virksomheden vokser. Her tager jeg udgangspunkt i virksomhedens udviklingsfaser, men hvad er det egentlig for en størrelse?

I dagens blogindlæg får du en introduktion udviklingsfaserne.

Hvad er virksomhedens udviklingsfaser?

Når jeg taler om virksomhedens udviklingsfaser, så taler jeg om de stadier, som en virksomhed udvikler sig fra og udvikler sig imod.

Faserne er ikke nogle jeg har fundet på – de stammer fra Glasl & Lievegoed og deres bog Udviklingsledelse – Fra Pionervirksomhed til Netværksorganisation.

Glasl & Lievegoed definerer fire udviklingsfaser:

 • Pionerfasen
 • Differentieringsfasen
 • Integrationsfasen
 • Associationsfasen

Hvis du gerne vil snuse lidt mere til, hvad de enkelte udviklingsfaser er kendetegnet ved, så bare rolig: Jeg kommer til det lige om lidt.

De fire faser er det, vi kan kalde idealtyper på, hvordan en virksomhed udvikler sig, når den vokser. Det er lidt ligesom med os mennesker, der går gennem processen fra spædbarn over teenager til pensionist.

Og når jeg siger, at det er idealtyper, så er det fordi, at ingen virksomheder udvikler sig helt ens. Ligesom vi alle oplevede teenageårene forskelligt, så var vi dog i samme overordnede kasse i den periode af vores opvækst. Sådan er det også med virksomhedens udviklingsfaser.

Udviklingsfaserne er et stærkt værktøj, fordi de er lette at forstå og gå til. På den måde danner de et stærkt grundlag for arbejdet med virksomhedens fremtidige udvikling. Udviklingsfaserne tegner så at sige de store og mere generelle linjer op for hvordan virksomheder udvikler sig. I praksis vil en virksomhed næppe være en ren udgave af en udviklingsfase, ligesom virksomheder i samme udviklingsfase vil være forskellige på mange områder.

Fordi de forskellige udviklingsfaser gør noget forskelligt for virksomhedens kultur, har jeg skrevet e-bogen ”Fra pionervirksomhed til netværksorganisation – sådan fastholder du passionen, når din virksomhed vokser”

I bogen går jeg i dybden med, hvordan du kan arbejde med udviklingsfaserne i din virksomhed. Du får fingre i bogen lige her.

På vej mod det næste udviklingstrin

Mit budskab er klart: Du er nødt til at være på forkant med udviklingen i virksomheden, og det gør du mest effektivt ved at kende dit nuværende udviklingstrin. Når du kender virksomhedens nuværende fase, så kan du tage forskud på udfordringerne, så de kommende kriser ikke rammer for hårdt. For kriserne kommer.

Her skal du ikke forstå krise, som den økonomiske krise. Når jeg taler om udviklingsfaserne, så er krisen det punkt, hvor virksomheden vokser ud af sin nuværende fase og over i den næste. Det er en organisk proces, der sker løbende i virksomheden. Hvis du er på forkant med udviklingen, så undgår du, at krisen kommer til at kradse.

I resten af dette blogindlæg bliver du introduceret til de enkelte fasers kendetegn, styrker og krisetegn.

Pionerfasen

I virksomhedens opstartsfase er pioneren den bærende kraft, der med en voldsom energi og passion driver virksomheden frem. Det helt særlige kendetegn ved pioneren er, at hvor de fleste andre siger: ”Orv, der er noget at tage fat på!”, så går pioneren straks selv i gang og begynder at løse problemet.

Pionervirksomheden er en specielt og nærmest magisk størrelse, der kendetegnet ved:

 • Accepteret, respekteret og enevældig ledelse
 • Direkte, personlig og hurtig kommunikation
 • Stærk fællesskabsfølelse som i en familie
 • En fælles følelse af at være med til at betræde nyt territorium

Pionervirksomhedens styrker

 • Karismatisk og handlekraftig leder
 • Effektiv og smidig kommunikation
 • Stærkt motiverede medarbejdere
 • Fleksibel virksomhed med tilpasningsevnen i top

Pionervirksomheden på vej mod krise

 • Hvis pioneren svigter, så smuldrer det hele
 • Markedsandelen bliver for stor til at vedligeholde den personlige kunderelation
 • Medarbejderstaben bliver så stor at pionerens personlige relationer svækkes

Differentieringsfasen

Når pionervirksomheden begynder at vokse ud over sine egne grænser bliver krisen løst med formalisering, specialisering og en klar hierarkisk struktur internt. Faktisk er differentieringsfasen den fuldstændige modsætning til pionerfasen.

Lidt populært sagt, så er det i differentieringsfasen at virksomheden introducerer samlebåndet.

I differentieringsfasen gør virksomhedens ledelse op med udfordringerne i pionerfasen og indsætter følgende overordnede principper:

   • Orden, fremfor vilkårlighed
   • Planlægning, fremfor improvisation
   • Rationel systematik, fremfor spontane handlinger
   • Formalisering, fremfor den uformelle organisationsstruktur
   • Opgavens mål, fremfor menneskets mål

De overordnede principper i differentieringsfasen bygger på tankerne fra Frederick Winslow Taylors teori om Scientific Management. Det betyder, at virksomheden nu går i dybden med at optimere de enkelte arbejdsprocesser og skære det overflødige fra. For virksomheden har det en nødvendig effekt, der gør det muligt at producere i en større mængde og holde styr på flere medarbejdere.
Men krisen begynder at kradse, når medarbejdermotivationen daler, fordi medarbejderne føler sig som små superoptimerede tandhjul i en stor maskine.

Differentieringsfasens styrker

 • Øget indtjening og overskud
 • Klar til større markedsandele
 • Der bliver ryddet op, så urentable forretningsområder skæres fra
 • Arbejdsprocesser standardiseres, så virksomheden ikke er sårbar overfor forandringer
 • Afgrænset ansvar for den enkelte
 • Klare linjer i kommunikationen

Differentieringsfasen på vej mod krisen

 • Organisationen bliver træg, fordi beslutninger konstant skal gennem mange led
 • Den enkelte bliver til en ø i et stort hav
 • Motivationen daler, fordi medarbejderne nu bliver set som en maskine, der skal optimeres.

Virksomheden i differentieringsfasen bliver udfordret på flere områder. Det offentlige image bliver udfordret, fordi kunderne ikke længere bliver taget hånd om personligt. Medarbejdernes motivation og trivsel daler, fordi de føler sig fortrængte af systemet.

Differentieringsfasen er nødvendig, men hvis virksomheden vil overleve, så skal mennesket tilbage i centrum. Og det sker i integrationsfasen.

Integrationsfasen

Det centrale mål i integrationsfasen er at få mennesket tilbage i centrum. Det er en proces, hvor virksomheds fokus er fordelt på to områder:

 • Kunden i centrum
 • Medarbejderen i centrum

Fokus bliver nu på at levere løsninger, der leverer kundens reelle problemer, samtidig med at der bliver skabt en organisation, hvor mennesket har sin plads som et selvstændigt og tænken individ.
Mennesket kommer tilbage i centrum i en fase, hvor virksomheden bliver til en levende organisme, der er styret af organisationens visioner og mission.

Integrationsfasen er kendetegnet ved:

 • Fokus på vision, mission og værdier
 • Udgangspunkt i kundernes behov
 • Mennesket i centrum
 • Arbejde i selvstrukturerende teams
 • Strategisk personaleudvikling
 • Initiativ, ansvar og selvorganisation
 • Situationsbestemt ledelse

 

Integrationsfasens styrker:

 

 • Virksomheden leverer løsninger, der passer til kundens behov
 • Styrer efter visioner, mission og værdier fremfor regler
 • Motivationer går opad igen

Integrationsfasen på vej mod krisen:

 • Medarbejderens frihed skal balanceres
 • Der opstår en ”vil selv” kultur blandt nogle medarbejdere

Den nyvundne frihed er en konstant balancegang for både virksomheden og medarbejderne. Friheden er nødvendig, fordi den holder motivationen, passionen og energi høj, hjælper til at holde på de dygtige medarbejdere og sikrer en fortsat udvikling af virksomheden.

Men det kan hurtigt vippe.

Hvis friheden bliver til en ”vil selv” kultur, hvor grupper af medarbejdere opretter deres egen kultur i kulturen, så bliver det på bekostning af helheden, samarbejdet og en udfordring af virksomhedens mål.

Associationsfasen

Denne fase er ikke et egentligt opbrud med det foregående, ligesom vi så det med både differentieringsfasen og integrationsfasen. I hvert fald ikke på samme måde, for på et centralt punkt bryder den radikalt med alle de tre andre faser. I associationsfasen er virksomheden ikke længere en lukket enhed centreret omkring sig selv.

Nu er virksomheden klar til at etablere sig med mere strukturerede samarbejdspartnere. Det er ikke som fusioner, men som partnerskaber, hvor den enkelte virksomheds identitet ikke går tabt.

Associationsfasen er således en udvidelse af de styrende principper fra integrationsfasen, der nu også omfatter virksomhedens samarbejdspartnere.
Det langsigtede perspektiv

Virksomhederne i de nye partnerskaber bliver nu en del af et skæbnefællesskab. Nu er fokus på at styrke de langsigtede samarbejdsrelationer gennem en høj grad af gennemsigtighed, hvor alle parter er involveret i hinandens udvikling.

I det samarbejdende fællesskab opstår mulighederne for mere effektivt at skabe værditilvækst, idet der sker en fælles indsats i forhold til optimering af eksisterende produkter, muligheder for gensidigt at hjælpe hinanden i vanskelige situationer og fælles samarbejde omkring miljøvenlig bortskaffelse af produkter.

En vigtig del af arbejdet med at gøre virksomheden bæredygtig på den lange bane er en udvidet bevidsthed omkring de processer, der foregår i produktionen af virksomhedens produkter.

Varig udvikling – den lærende organisation

I virksomhedens integrationsfase bliver arbejdsopgaverne og læring for første gang to integreredes størrelser. Denne udvikling tager fart i associationsfasen, hvor der tilstræbes og fremmes en stadig læreproces mellem organisation og omverden.

Fra pionerånd til netværksorganisation

 

Alt det kan du læse meget mere om i min bog Fra pionervirksomhed til netværksorganisation.

Du køber bogen her, eller henter det første kapitel helt gratis lige her.

 

 

 

Pernille Hjortkjær

Pernille Hjortkjær

Pernille er grundlægger af PE3A BusinessAntropologi. Pernille hjælper ledere og virksomhedsejere i mindre og mellemstore virksomheder med at forandre virksomhedskulturen, når markedet ændrer sig (disruption), når virksomheden vokser eller når virksomheden fusionerer. Pernille er uddannet antropolog med speciale i virksomhedskultur, ledelse og kommunikation - og har sidenhen uddannet sig til proceskonsulent og coach. Senest har hun en bestyrelsesuddannelse fra Aarhus Universitet bag sig hvor fokus er på SMVere. Pernille er forfatter til en række bøger: Fra Pionervirksomhed til netværksorganisation og Kender du dine medarbejdere?
Pernille Hjortkjær
Pernille Hjortkjær
Brugbart? Del det med dit netværk!
 
    

One thought on “Sådan bruger du virksomhedens udviklingsfaser til at udvikle en stærk virksomhedskultur

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.